Founder Executive Committee (2004-08)

NameDesignationPhonee-Mail
Dharam Bishwokarma

Dharam Bishwokarma

President443-690-5677dha1963@hotmail.com
Rajendra Kumar Sunar Senchury

Rajendra Kumar Sunar Senchury

Secretary443-844-7130rsenchury@gmail.com
Ravilal Sunar

Ravilal Sunar

Treasurer410-375-3979sunar071@yahoo.com
Prakash Nepal

Prakash Nepal

Member703-864-4141prakashnepal7@yahoo.com
Gopal Bishwakarma

Gopal Bishwakarma

Member443-386-7049gopalrd1967@yahoo.com
Chandra Bahadur (Sitaram) Bishwakarma

Chandra (Sitaram) Bishwakarma

Member410-963-5521chandra.bk.1967@gmail.com
Deepak jung Bishwakarma

Deepak jung Bishwakarma

Member703-537-9571deepakjung@yahoo.com
Sukeem Pokhrel(Senchury)

Sukeem Pokhrel(Senchury)

Memberpokhrelsukeem@yahoo.com
Rajendra Senchuri

Rajendra Senchuri

Member443-928-0707rajsenchury@yahoo.com
Be Sociable, Share!